• 336-629-4579
  • Asheboro

Times Square Pizzeria - Asheboro